Wysłodki buraczane naturalnie zakiszone pakowane

Poziom energii metabolicznej oraz jednostki pokarmowej mlecznej w wysłodkach suszonych oraz naturalnie zakiszonych jest porównywalny.

Należy jednak zwrócić uwagę na koszt pozyskania wysłodków suszonych, który jest wyraźnie większy przy zastosowaniu procesu suszenia. Zawartość składników pokarmowych i ich wartość paszowa w 1 kg s.m. Wysłodków zakiszonych o zawartości 27% s.m. Jest następująca:

BO(białko ogólne) 11%

WS(włókno surowe) 20,8%

JPM(energia netto laktacji) 1,01

Są to wartości wyższe niż w kiszonce z kukurydzy!

Zalety technologii zakiszania wysłodków w belach cylindrycznych:

 • zero strat składników pokarmowych
 • wyeliminowanie niebezpieczeństwa związanego z wtórna fermentacją
 • możliwość przechowywania do dwóch lat

Dlatego kiszone wysłodki prasowane są:

 • pełnowartościową paszą energetyczną przewyższająca nawet kiszonkę z kukurydzy
 • mogą stanowić znaczącą część dawki pokarmowej dla bydła mlecznego i opasowego
 • charakteryzują się bardzo dobrą smakowitością
 • wprowadzenie do jadłospisu może znacznie obniżyć koszt dawki
 • doskonale uzupełniają się pod względem wartości pokarmowej z takimi paszami jak siano kiszonka z trawy lub zielonka
 • zawiera białko charakteryzujące się niskim tempem rozkładu w żwaczu i tym samym lepszym wykorzystaniem
 • wpływają na zwiększenie strawności innych pasz
 • doskonale nadają się do wozów paszowych TMR spełniając lepiszcza pasz treściwych zapobiegając sortowaniu

Zakiszone wysłodki dostarczamy pod wskazany adres w terminie 5 dni od zamówienia

Wysłodki pochodzą z Cukrowni Werbkowice, należącej do Krajowej Spółki Cukrowej S.A.